Voorwaarden

Voorwaarden/TOU

Alles wat op deze website staat zoals layout, ontwerp,
lessen en de gemaakte creaties is/zijn door mijzelf gemaakt en mag niet worden gekopieerd of verspreid worden.
****
Indien er lessen zijn die gelijkenis vertonen met andere
lessen dan berust dit op puur toeval. Ik zal ten alle tijde de
makers van tubes/plaatjes vermelden als mij deze bekend zijn.
Mocht ik deze niet weten en je komt iets van jou tegen laat
het me even weten zodat ik credits kan geven of indien nodig verwijderen. Laat altijd ten alle tijde de watermerken intact
van de auteurs. Heb hier respect voor.
****
Het schrijven van lessen kost veel tijd gelieve dit te respecteren. Verspreid de lessen niet via e-mail, groepen, of via hotlinking.
Mocht ik toch iets tegenkomen zal ik dit doorgeven bij
LSBeNe en uw IP bannen. Al mijn lessen en vertaalde lessen worden geregistreerd bij LSBeNe
Wil je mijn lessen linken vraag dan toestemming via het mail formulier op de indexsite.
****
Gebruik je iets van mijn site zou ik het appreciëren als men een tekstlink of mijn banner (zie hier boven) terugplaatst.
****
De vertaalde lessen op het forum mogen op geen enkele andere
website, groepen of via e-mail gebruikt worden.
***
Dank je wel!
Keetje & Karin

Everything on this website including layout, design, written tutorials and the made creations are made by me and may not be copied or distributed.
****
If lessons are similar to other tutorials than this based on pure chance. I will at all times the makers of tubes / images mention as they are known by me.
If I do not know and you see something from you, let me know so I can give credit or remove if necessary. Always leave at all times the intact watermarks of the authors.
Respect this too.
****
Writing tutorials is time please respect this. Spread the lessons not by e-mail, groups, or through hotlinking.
If I came across something I will pass it by LSBeNe and will banned your IP. All my lessons and translated tutorials are registered by LSBeNe
Would like to link my tutorials ask permission through the mailform on the site index.
****
If you use something from my site I would appreciate if a text link or my banner (see above) is replacing.
****
The translated tutorials on this forum may not used in any other website, or through e-mail or groups used.
***
Thanks a lot
Keetje & Karin

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.