Voorwaarden

Voorwaarden/TOU

Disclaimer NL

Voorwaarden/TOU Alles wat op deze website staat zoals layout, ontwerp, lessen en de gemaakte creaties is/zijn door ons zelf gemaakt (keetje en Karin) en mag niet worden gekopieerd of verspreid worden. **** Indien er lessen zijn die gelijkenis vertonen met andere lessen dan berust dit op puur toeval. Wij zullen ten alle tijde de makers van tubes/plaatjes vermelden als deze bekend zijn. Mochten wij deze niet weten en je komt iets van jou tegen laat het even weten zodat wij credits kunnen geven of indien nodig verwijderen. Laat altijd ten alle tijde de watermerken intact van de auteurs. Heb hier respect voor. **** Het schrijven van lessen kost veel tijd gelieve dit te respecteren. Verspreid de lessen niet via e-mail, groepen, of via hotlinking. Mochten wij toch iets tegenkomen zullen wij uw IP bannen. Al onze lessen en vertaalde lessen worden geregistreerd. Wil je onze lessen linken vraag dan toestemming via het mail formulier op de indexsite. **** Gebruik je iets van onze site zouden wij het appreciëren als men een tekstlink of onze banner (zie hier boven) terugplaatst. **** De vertaalde lessen mogen op geen enkele andere website, groepen of via e-mail gebruikt worden. *** Wij geven gesloten groepen en forums of websites geen toestemming meer om onze lessen te linken! Wij vinden dat psp er is voor iedereen en daar staan onze lessen voor. *** Dank je wel! Keetje & Karin

Disclaimer Engels

Everything on this website including layout, design, written tutorials and the made creations are made by us and may not be copied or distributed. **** If lessons are similar to other tutorials than this based on pure chance. We will at all times the makers of tubes / images mention as they are known by me. If we don’t not know and you see something from you, let us know so I can give credit or remove if necessary. Always leave at all times the intact watermarks of the authors. Respect this too. **** Writing tutorials is time please respect this. Spread the lessons not by e-mail, groups, or through hotlinking. If I came across something I will pass it by LSBeNe and will banned your IP. All our lessons and translated tutorials are registered by LSBeNe Would like to link my tutorials ask permission through the mailform on the site index. **** If you use something from our site I would appreciate if a text link or our banner (see above) is replacing. **** The translated tutorials on this forum may not used in any other website, or through e-mail or groups used. We don’t give permission to closed groups or forums because PSP is for everyone. That’s were our tutorials are standing for. *** Thanks a lot Keetje & KarinBox Sample Description

 

Reacties zijn gesloten.