Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Designpsp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Designpsp is te bereiken via email : admin@designpsp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Designpsp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en/of  achternaam op website bij uitwerkingen
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Designpsp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is
– Designpsp analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Designpsp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
E-mail gegevens > Tot opzegging van de persoon zelf > Omdat dit o.a. toestemmingen betreft m.b.t. onze psp lessen.
Namen op website > Tot bezoeker zelf aangeeft deze te verwijderen                        

Delen van persoonsgegevens met derden
Designpsp verstrekt geen gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor schending van onze copyrights of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Designpsp gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens/ emailadressen te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u beschikken te laten verwijderen. U kunt een verzoek van uw toestemming uw persoonsgegevens sturen naar admin@designpsp.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Designpsp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met admin@designpsp.nl

Reacties zijn gesloten.